Barrel Bolts
Product ID Description
BMBB075NSC 75mm BARREL BOLT NECKED S/CHROME BBN75D-SC *NETT
BMBB075SC 75mm BARREL BOLT *NETT* SATIN CHROME BBS75D-SC
BMBB100NCH 100mm BARREL BOLT NECKED CHROME BBN100D-CH *NETT
BMBB100NSC 100mm BARREL BOLT NECKED S/CHROME BBN100D-SC *NETT
BMBB100OSBR 100mm BARREL BOLT BRASS OFFSET *NETT
BMBB150BR 150mm BARREL BOLT BRASS BBS150D-BS *NETT
BMBB150NSC 150mm BARREL BOLT NECKED S/CHROME 10.112SC *NETT
BMBB150OSBR 150mm BARREL BOLT BRASS OFFSET *NETT
BMBB3.5SS BARREL BOLT 3.1/2' (1454) S/S T316 *NETT
FFLCA-CC-MT-01 BARREL REMOVEABLE FOR A SEIRES K TO DIF ***NETT
TLPLHBB0038 HBB0038 BARREL BOLT 38mm CHROME *NETT
TLPLHBB0050 HBB0050 BARREL BOLT 50mm CHROME *NETT
TLPLHBB0050BR HBB0050 BARREL BOLT 50mm BRASS *NETT
TLPLHBB0050FB HBB0050 BARREL BOLT 50mm F/BRONZE *NETT
TLPLHBB0076 HBB0076 BARREL BOLT 75mm CHROME *NETT
TLPLHBB0100BR HBB0100 BARREL BOLT 100mm BRASS *NETT
TLPLHBP1050 HBP1050 BARREL BOLT 50mm BRASS *NETT
TLPLHBP1076 HBP1076 BARREL BOLT 75mm BRASS *NETT